Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη - Οδηγίες χρήσης - Οδηγίες λειτουργίας
Δωρεάν Εγχειρίδια - Δωρεάν εγχειρίδια οδηγιών - Εγχειρίδια χρήστη Δωρεάν
Οδηγοί χρήσης Τηλεόραση
Οδηγοί χρήσης φωτογραφικές μηχανές
Οδηγοί χρήσης Οικιακές Συσκευές
Οδηγοί χρήσης Συσκευές εγγραφής Αναπαραγωγής
Οδηγοί χρήσης Βιντεοκάμερες
Οδηγοί χρήσης Υπολογιστές
Οδηγοί χρήσης Συστήματα Ήχου
Οδηγοί χρήσης Τηλέφωνα
Οδηγοί χρήσης Παιχνίδια
Οδηγοί χρήσης Σπίτι
Οδηγοί χρήσης Αυτοκίνητα Μοτοσυκλέτες
Οδηγοί χρήσης εργαλεία
Οδηγοί χρήσης Μικρές συσκευές

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας pdf-manual.gr.comhttp://www.pdf-manual.gr.com είναι μια ιστοσελίδα λειτουργεί από το Concept LOV με κεφάλαιο ύψους € 1500, έχει την έδρα της σε 103 Bis Rue d'Amboile - 94430 Chennevières Sur Marne, που καταχωρήθηκε με την RCS Creteil με τον αριθμό 509 046 967 (στο εξής "Έννοια LOV") E-Mail: contact@lovconcept.fr. Με την πρόσβαση σε αυτό το site ή το περιεχόμενό του, την περιήγηση ή το κατέβασμα, ή απόσπαση ή ανέβασμα σε αυτή την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων του ως καταχωρισμένο αδήλωτα χρήστη ή επισκέπτη, συμφωνείτε να συμμορφώνονται με αυτούς τους Όρους, χωρίς τροποποίηση (που αντιστοιχεί με τη σύναψη της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και Lovconcept), και πληρούν όλες τις νομικές αυθεντικά. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το κόστος απόκτησης hardware και λογισμικού που απαιτείται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρωμή των φόρων ή τηλεφωνικά δίκτυα που απαιτούνται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τις συναφείς υπηρεσίες.

Πνευματική ιδιοκτησία

Τα έργα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία του συγγραφέα τους, ο οποίος παραχώρησε τα δικαιώματα της εκπροσώπησης σε αυτή την ιστοσελίδα για την εταιρεία Lovconcept. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε ολική ή μερική αναπαραγωγή χωρίς την άδεια του δημιουργού απαγορεύεται και συνιστά παράβαση τιμωρείται από τα άρθρα L.335-2 επ. του κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που ένα έργο που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, Lovconcept συμφωνεί να αποσύρει αμέσως από το εργοτάξιο σε ερώτηση αν αμφισβητηθεί με βάση. Κάθε τρίτο μέρος που θα προβάλει καμία αξίωση κυριότητας του εν λόγω εργασίες πρέπει να παρέχουν Lovconcept, με την αίτησή τους για την απόσυρση του έργου, όλα τα έγγραφα και / ή αιτιολόγηση που πιστοποιεί το δικαίωμά του στην εργασία. Με την εξαίρεση των έργων που αναφέρονται παραπάνω, ιδιοκτησία του συγγραφέα, τη γενική δομή, καθώς και το λογισμικό, κείμενα, εικόνες ή κινούμενα σχέδια δεν είναι, την τεχνογνωσία και όλα τα άλλα στοιχεία που συνθέτουν αυτό το site είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του Lovconcept. Κάθε ολική ή μερική αναπαραγωγή αυτής της ιστοσελίδας, με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την ρητή άδεια του Lovconcept απαγορεύεται και συνιστά παράβαση τιμωρείται από τα άρθρα L.335-2 επ. του κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας. Lovconcept σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι σήματα κατατεθέντα και αποτελούν ιδιοκτησία των Lovconcept και / ή οι εταίροι ή εμπορικά σήματα της. Κάθε ολική ή μερική αναπαραγωγή των εν λόγω εμπορικά σήματα ή τα λογότυπα αυτά γίνονται χωρίς τη ρητή άδεια του Lovconcept απαγορεύεται, όπως ορίζονται στα άρθρα L.713-2 και L.713-3 του κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας. Lovconcept σας παραχωρεί μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου του site για προσωπική χρήση και όχι εμπορική. Η περιορισμένη άδεια χρήσης Περιεχομένου Ιστοσελίδας (για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω), είναι ειδικά συνδέεται με την υποχρέωση να αναγνωρίσουν, να σέβονται και να προστατεύουν τα στοιχεία που αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και όλα τα άλλα προστατευτικά δικαιώματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Ο χρήστης δεν αποκτά δικαιώματα ιδιοκτησίας σε διευθύνσεις e-mail, URL ή άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών για να λάβουν υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή ότι έχει επιλέξει. Περιορισμένα δικαιώματα του χρήστη σχετικά με τη χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών / διευθύνσεων ισχύει για όλη τη διάρκεια της εγγραφής του λογαριασμού / χρήστη να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή συναφείς υπηρεσίες. Αν Lovconcept τερματίζει την ισχύ του χρόνου, για οποιονδήποτε λόγο, Lovconcept είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ταυτοποίηση / διεύθυνση από μόνα τους ή να τις διαβιβάσουν σε έναν άλλο χρήστη.

ευθύνη

Lovconcept δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το site. Lovconcept διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς την ευθύνη που προκύπτουν. Lovconcept είναι επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, ενσώματα ή άυλα κάθε είδους που σχετίζονται με τη μερική χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το site. Lovconcept έχει επίσης να κάνει κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου των ιστοσελίδων τρίτων γίνεται αναφορά μέσω hyperlinks και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη στο θέμα αυτό. Ούτε Lovconcept ούτε κανένα άλλο μέρος που εμπλέκεται στην παραγωγή, προμήθεια, σχεδιασμό ή τη συντήρηση του συνόλου ή μέρους αυτής της παρουσίασης στο Διαδίκτυο, ή σελίδες ή παρουσιάσεις που συνδέονται με τη δική μας, δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση είτε άμεσες ή έμμεσες ζημίες, ή ζημιά ή βλάβη που ενδέχεται να προκύψουν μετά την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία να χρησιμοποιήσετε την παρουσίαση στο Διαδίκτυο των Lovconcept ή παρουσιάσεις στις οποίες συνδέονται.

Προστασία Δεδομένων

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, μπορεί να σας ζητηθεί να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες για εσάς. Σύμφωνα με το Νόμο "Πληροφορική και Ελευθερίες" (Νόμος Αρ. 78-17 από 8 6, Ιαν. 1978), έχετε το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση, να τροποποιήσετε και να διαγράψετε δεδομένα σχετικά με τις πληροφορίες σας. Μπορείτε να ασκήσετε, ενημερώνοντας μας μέσω e-mail στο contact@lovconcept.fr. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και καταγραφή δεδομένων από τους επισκέπτες της τοποθεσίας. Το τελευταίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει τους επισκέπτες και προσωπικά ή να συνδέονται με προσωπικά δεδομένα. Θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την βελτιστοποίηση του site. Έχουμε συνεργαστεί με ValueClick να παρέχει διαφημίσεις και / ή για τη συλλογή πληροφοριών κατά τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας ότι ValueClick μπορεί να χρησιμοποιεί cookies ή ηλεκτρονικά «WebBeacons« να συλλέξει πληροφορίες πλοήγησης, αλλά σε καμία περίπτωση προσδιορίζουν την ταυτότητά σας κατά την επίσκεψή σας σε αυτή την ιστοσελίδα, αλλά να μας βοηθήσει να εμφανίζει τις διαφημίσεις με περισσότερη συγγένεια πλοήγησης σας. Για πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τη συμπεριφορική διαφήμιση (συμπεριφορική διαφήμιση) ή να αρνηθεί (OptOut) χρησιμοποιούν αυτές τις ανώνυμες πληροφορίες επισκεφτείτε (https://admin.valueclickmedia.com/optout/index.html)

Εφαρμοστέο δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι γενικοί όροι διέπονται από το γαλλικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το κύρος, την ερμηνεία ή την εκτέλεση της παρούσας, υποβάλλονται στα αρμόδια δικαστήρια της Creteil.Copyright © pdf-manual.gr.com Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Sitemap


Εγχειρίδια χρήστη τηλεόραση, τηλεόραση Plasma, LCD τηλεόραση :
Εγχειρίδια χρήστη τηλεόραση, τηλεόραση Plasma, LCD τηλεόραση

Εγχειρίδια χρήστη Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, Αντανακλαστικά κάμερες, Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές :
Εγχειρίδια χρήστη Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, Αντανακλαστικά κάμερες, Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές

Εγχειρίδια χρήστηΨηφιακές Βιντεοκάμερες, HD Βιντεοκάμερες, Βιντεοκάμερες με Σκληρό Δίσκο :
Εγχειρίδια χρήστηΨηφιακές Βιντεοκάμερες, HD Βιντεοκάμερες, Βιντεοκάμερες με Σκληρό Δίσκο

Εγχειρίδια χρήστη Συστήματα Ήχου, στερεοφωνικά συστήματα, Συστήματα Home Theater :
Εγχειρίδια χρήστη Συστήματα Ήχου, στερεοφωνικά συστήματα, Συστήματα Home Theater

Εγχειρίδια χρήστη Αυτοκίνητα, Μοτοσικλέτες, ATV :
Εγχειρίδια χρήστη Αυτοκίνητα, Μοτοσικλέτες, ATV

Εγχειρίδια χρήστη Φορητοί υπολογιστές, Εκτυπωτές, Υπολογιστές Αξεσουάρ :
Εγχειρίδια χρήστη Φορητοί υπολογιστές, Εκτυπωτές, Υπολογιστές Αξεσουάρ
Εγχειρίδια χρήστη εργαλεία, Δράπανα, Χλοοκοπτικά :
Εγχειρίδια χρήστη εργαλεία, Δράπανα, Χλοοκοπτικά

Εγχειρίδια χρήστη Πλυντήρια, Πλυντήρια πιάτων, Φούρνοι μικροκυμάτων :
Εγχειρίδια χρήστη Πλυντήρια, Πλυντήρια πιάτων, Φούρνοι μικροκυμάτων

Εγχειρίδια χρήστη επιτραπέζια παιχνίδια, Βιντεοπαιχνίδια, Παιχνίδια :
Εγχειρίδια χρήστη επιτραπέζια παιχνίδια, Βιντεοπαιχνίδια, Παιχνίδια

Εγχειρίδια χρήστη σπίτι, Domotics, Εγκατάσταση Έπιπλα :
Εγχειρίδια χρήστη σπίτι, Domotics, Εγκατάσταση Έπιπλα

Εγχειρίδια χρήστη Κινητά τηλέφωνα, Smartphones, Αξεσουάρ για τηλέφωνα :
Εγχειρίδια χρήστη Κινητά τηλέφωνα, Smartphones, Αξεσουάρ για τηλέφωνα

Εγχειρίδια χρήστη DVD Players, Blu Ray παίκτες, Καταγραφικά :
Εγχειρίδια χρήστη DVD Players, Blu Ray παίκτες, Καταγραφικά